Zorgleerlingen

Kwetsbare kinderen/jongeren komen in serieuze problemen, omdat ze veranderingen niet kunnen bijbenen en moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het leven aan ze stelt. Structuur, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid ontbreken.

Marleen te Boekhorst, pedagoge en onderwijskundige, biedt deskundige begeleiding en hoogstaand maatwerk voor uw kind op weg naar zelfstandigheid. Zij geeft vanuit haar pedagogische en onderwijskundige professionaliteit uw kind wérkelijke aandacht en heeft vooral oog voor
wat uw kind wél kan. De begeleiding is bij haar in goede handen.

Marleen te Boekhorst stimuleert de ontwikkeling van uw kind en leert het omgaan met zijn/haar beperkingen die samenhangen met bijvoorbeeld ADHD, ADD of ASS/PDD-Nos. Zij gaat uit van de mogelijkheden van uw kind en werkt gaandeweg aan het aanleren of versterken van vaardigheden die nodig zijn om op school en in de maatschappij mee te kunnen komen en daarin een eigen plek te vinden.

Goede communicatie en een vertrouwensrelatie tussen kind en begeleider is van essentieel belang voor een succesvolle begeleiding. Overleg met u als ouders en met school spelen daarbij eveneens een belangrijke rol. Na het intakegesprek wordt in samenspraak met u het handelingsplan opgesteld en het proces van begeleiding in gang gezet. Regelmatig vinden er voortgangsgesprekken met u plaats.

 

Bij Marleen te Boekhorst is uw kind in goede handen, ook kinderen met een PGB. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.