Tarieven

Kennismakingsgesprek
Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 

Huiswerkbegeleiding 
Standaardtarief € 45 per uur.

Pedagogische begeleiding zorgleerlingen (PGB)
Inclusief handelingsplan, verslaglegging, tussentijdse evaluatie, contact met school. Aangepast tarief.

Begeleiding thuis
Aangepast tarief.

Afmelden24 uur van te voren.