Huiswerkbegeleiding

Voor ouders

Als ouder denk je altijd aan de toekomst van je kind, je wilt dat hij/zij gelukkig is en je wilt vooral dat het op school goed gaat. Maar soms loopt het niet lekker. Het huiswerk komt niet af, je kind haalt slechte cijfers bij proefwerken en concentreren lukt niet meer. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Sommige weten we, sommige weten we niet. 'Het gaat gewoon niet goed…!'  

Als ouder probeer je natuurlijk je kind te helpen, maar vaak brengt dat hevige spanningen. Het komt vaak voor dat kinderen slechts moeilijk de goed bedoelde steun van hun ouders willen accepteren. 
Belangrijk is om een spiraal naar beneden te vermijden. Een spiraal waarin het steeds slechter gaat om ten slotte als kind alle motivatie voor school te verliezen. Als je er middenin zit, zie je vaak de uitweg niet. Ondersteuning en intensieve aandacht van buitenaf kan dan een oplossing zijn.

Huiswerkbegeleiding op Maat biedt deskundige persoonlijke begeleiding, afgestemd op het individuele kind met zijn eigen vragen en specifieke behoeften. Er is o.a. aandacht voor:

- het bijbrengen van studievaardigheden
- het aanpakken van studiefaalangst
- bijles in een of meer vakken
- ondersteuning bij het maken van werkstukken / dossiers

De begeleidingsuren zijn meestal van tijdelijke aard. Het is de bedoeling dat uw kind tijdens de begeleidingsperiode zelfstandig op het goede spoor komt. Er wordt van uw kind bereidwilligheid en inzet gevraagd, wil dit kunnen slagen.  

Voor jou

Zit je in het voortgezet onderwijs of doe een vervolgstudie? Gaat het niet naar je zin op school? Zit je in een dip? Je wilt wel, maar het lukt niet? En denk je dat je wel wat hulp kunt gebruiken?

Kom dan eens langs! We beginnen met een kennismaking, meestal samen met een van je ouders/verzorgers. Hierin vertel je over jezelf en over je probleem, we bespreken de hulp die je nodig hebt en we maken een plan en afspraken. Woon je ver weg of ben je (langdurig) ziek dan kom ik naar jou toe.

Het gaat om jou! 

Als het klikt … dan kan begeleiding goed helpen! Je komt 's middags na schooltijd of aan het begin van de avond. Je bent in je eentje en het wordt 'een uurtje intensief'. We werken dan bijvoorbeeld aan een vak dat je lastig vindt, we proberen een haalbare planning te maken of we praten eens uitgebreid over school.
Je komt twee keer per week, altijd een uur. En hoelang? Dit bespreken we steeds samen. 

Als het goed gaat op school, dan voel je je weer helemaal happy!