Informatie

Marleen te Boekhorst heeft een brede ervaring met het werken met leerlingen

Zij gaf les, coachte leerlingen en ontwikkelde speciale lesmethodes voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. 

Marleen studeerde pedagogiek/onderwijskunde aan de RU Leiden. Vele jaren werkte zij aan diverse lesmethodes, was zij docent Onderwijskunde en studieloopbaanbegeleider aan de lerarenopleiding en is gecertificeerd assessor.
 
Naast professionaliteit zijn haar sterke kanten: inlevingsvermogen, geduld, betrouwbaarheid en creativiteit. 
Marleen te Boekhorst startte Huiswerkbegeleiding op Maat in 2009.
 
 
Met een warm hart voor :